[صفت]

banished

/bˈænɪʃt/
قابل مقایسه

1 تبعیدی تبعیدشده، طردشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان