[اسم]

bastion

/bˈæstiən/
قابل شمارش

1 باستیون (از استحکامات نظامی)

2 مهد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان