[اسم]

bazaar

/bəˈzɑːr/
قابل شمارش

1 بازار

معادل ها در دیکشنری فارسی: بازار
مترادف و متضاد market
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان