[اسم]

BBC

(British Broadcasting Corporation)
/ˌbibiˈsi/
غیرقابل شمارش

1 بی‌بی‌سی شبکه تلویزیونی بریتانیا

  • 1.I watch BBC all the time.
    1. من همیشه بی‌بی‌سی نگاه می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان