[اسم]

BBS

(bulletin board system)
/bˌiːbˌiːˈɛs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بی‌بی‌اس سیستم تابلوی اعلانات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان