[اسم]

BBQ

(barbecue)
/bˌiːbˌiːkjˈuː/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باربیکیو کباب کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان