[فعل]

be

/biː/
فعل وجهی فعل گذرا
[گذشته: were] [گذشته: were] [گذشته کامل: been]

1 بودن هستن

معادل ها در دیکشنری فارسی: بودن هست وجود داشتن
 • 1.He is tall.
  1. او قدبلند است.
 • 2.He was six at the time.
  2. او آن زمان شش‌ساله بود.
 • 3.I am tired.
  3. من خسته هستم.
 • 4.I'm very well, thank you.
  4. خیلی خوب هستم، ممنون.
 • 5.The film was great.
  5. فیلم عالی بود.
to be from (a place/city/country)
اهل (جایی/شهری/کشوری) بودن
 • They aren't German, they're from Austria.
  آنها آلمانی نیستند، آنها اهل اتریش هستند.
to be late
دیر کردن
 • They were late.
  آنها دیر کرده بودند.
کاربرد فعل کمکی be به معنای بودن
فعل be در این مفهوم یک فعل حالت (state verb) در زبان انگلیسی است، فعل حالت، عملی را توصیف نمی‌کند، بلکه به شرایط چیزها، وجوه ظاهری، حالت، طعم و ... اشاره داند. این نوع افعال برخلاف افعال کنشی، حالت استمراری ندارند.
فعل be در انگلیسی معنای بودن و هستن می‌دهد. این فعل در جملات، شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد و از جمله معدود فعل‌هایی است که در انگلیسی صرف می‌شود.
"I am, you are, He/she/it is، we are, you are, they are" (من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند)
".He's tall" (او قدبلند است.)
".I'm tired" (من خسته هستم.)
توجه داشته باشید که شکل گذشته و شکل سوم این فعل استثنا است و از قانون کلی پیروی نمی‌کند. مثال:
".The film was great" (فیلم عالی بود.)

2 در (مکان) بودن وجود داشتن، قرار داشتن

مترادف و متضاد exist
there is/are + noun
وجود داشتن، بودن
 • 1. Is there a God?
  1. آیا خدایی وجود دارد؟
 • 2. Once upon a time there was a princess…
  2. روزی روزگاری شاهزاده خانمی بود که ...
to be + adv./prep. of location
در مکانی بودن
 • 1. Are you there?
  1. آیا (در) آنجا هستی؟
 • 2. He's in the garden.
  2. او در باغ است.
 • 3. Mary's upstairs.
  3. "ماری" طبقه بالاست.
 • 4. The plates are in this cupboard.
  4. بشقاب‌ها در این کابینت هستند.
 • 5. The town is three miles away.
  5. شهر در فاصله سه‌مایلی است.
کاربرد فعل کمکی be به معنای در (جایی) بودن
فعل be در این مفهوم یک فعل حالت (state verb) در زبان انگلیسی است، فعل حالت عملی را توصیف نمی‌کند، بلکه تنها حالت چیزی را توصیف می‌کند. در این کاربرد برای بیان اینکه فردی یا چیزی در مکانی قرار دارد استفاده می‌شود. در زبان فارسی تفاوتی بین دو فعل "است" و "هست" وجود دارد. فعل be در این مفهوم بیشتر معنای "هست" را می‌دهد. البته ما در فارسی "هست" و "است" را به جای همدیگر استفاده می‌کنیم. مثلا:
".He's in the garden" (او در باغ هست/است.)
".The plates are in this cupboard" (بشقاب‌ها در این کابینت هستند.)
"?Where is that letter" (آن نامه کجا است/هست؟)
توجه داشته باشید که شکل گذشته و شکل سوم این فعل استثنا است و از قانون کلی پیروی نمی‌کند.

3 [فعل کمکی]

 • 1.He was killed in the war.
  1. او در جنگ کشته شد.
 • 2.I am studying Chinese.
  2. من دارم زبان چینی می‌خوانم.
 • 3.You're not hungry, are you?
  3. گرسنه که نیستی، هستی؟
کاربرد فعل be به عنوان فعل کمکی
فعل be یک فعل کمکی (auxiliary verbs) در انگلیسی است. افعال کمکی معنی خاصی را منتقل نمی‌کنند، بلکه افعالی هستند که برای سوالی کردن، منفی کردن، ساختن زمان‌های خاص و حالت مجهول به فعل اصلی اضافه می‌شوند. مثلا:
- برای ساخت زمان حال استمراری:
".He is cooking" (او دارد آشپزی می‌کند.)
- برای ساخت زمان گذشته استمراری:
".He was cooking" (او داشت آشپزی می‌کرد.)
- برای ساخت زمان حال کامل استمراری:
".He has been cooking" (او آشپزی می‌کرده است.)
- برای ساخت زمان گذشته کامل استمراری:
".He had been cooking" (او آشپزی می‌کرد.)
- برای ساختن فعل مجهول زمان حال و گذشته:
".A letter is written" (یک نامه نوشته شده‌است.)
".A letter was written" (یک نامه نوشته شده بود.)
- برای ساختن زمان آینده:
".A letter will be written" (یک نامه نوشته خواهد شد.)

4 قرار بودن [اشاره به وقوع چیزی در آینده و قطعیت آن]

be to + verb
قرار بودن
 • 1. If we were to offer you more money, would you stay?
  1. اگر قرار بود به شما پول بیشتری پیشنهاد دهیم، می‌ماندید؟
 • 2. They are to be married in June.
  2. آنها قرار است در (ماه) ژوئن ازدواج کنند.
توضیح درباره فعل کمکی be به معنی قرار بودن
فعل be در این کاربرد یک فعل کمکی محسوب می‌شود و برای نشان دادن وقوع عملی در زمان آینده نزدیک استفاده می‌شود. معادل این فعل going to است که زمان آینده نزدیک را در زبان انگلیسی می‌سازد.
گذشته فعل be یعنی was/were نیز معادل was/were going to هستند که در جملات شرطی نوع دوم کاربرد دارند.

5 بایستن باید

be to + verb
باید
 • 1. I am to call them once I reach the airport.
  1. من بایستی [باید] به محض اینکه به فرودگاه رسیدم، به آنها زنگ بزنم.
 • 2. You are to report this to the police.
  2. شما بایستی [باید] این را به پلیس گزارش دهید.
توضیح درباره فعل کمکی be به معنی باید
فعل be در این کاربرد یک فعل کمکی محسوب می‌شود و برای بیان آنچه فرد مجبور و موظف به انجامش است، استفاده می‌شود. در این کاربرد باید بعد از فعل be از حرف اضافه to استفاده کنیم (be to do something).

6 سفر کردن رفتن

 • 1.He had been abroad many times.
  1. او چندین بار به خارج از کشور رفته است.
 • 2.I've never been to Spain.
  2. من هیچوقت به اسپانیا سفر نکرده‌ام.
توضیح درباره فعل be به معنی سفر کردن
فعل be در این کاربرد تنها در زمان‌های کامل (نقلی) استفاده می‌شود و بعد از آن یا قید مکان/زمان یا حرف اضافه مکان/زمان می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان