[عبارت]

to be a monkey's uncle

/bi ə ˈmʌŋkiz ˈʌŋkəl/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شگفت‌انگیز بودن حیرت‌آور بودن

informal
  • 1.I'll be a monkey's uncle! He built that car by himself?
    1. شگفت‌انگیز است! او خودش به تنهایی آن اتومبیل را ساخته است؟
توضیحاتی در رابطه با be a monkey's uncle
از عبارت be a monkey's uncle برای بیان حیرت و تعجب استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان