[صفت]

bifurcated

قابل مقایسه

1 به دو قسمت تقسیم‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان