[اسم]

bier

/bɪr/
قابل شمارش

1 تابوت مقبره، مزار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان