[اسم]

bifocals

/baɪfˈoʊkəlz/
قابل شمارش

1 عدسی دودید عدسی دوکانونی

معادل ها در دیکشنری فارسی: عدسی دودید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان