[اسم]

business center

/ˈbɪznəs ˈsɛntər/
قابل شمارش

1 مرکز تجاری

  • 1.Is there any business center around here?
    1 . آیا این اطراف مرکز تجاری هست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان