[اسم]

Capricorn

/kˈæpɹɪkˌɔːɹn/
غیرقابل شمارش

1 برج جدی (دهمین برج فلکی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: برج جدی راس‌الجدی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان