[اسم]

capsicum

قابل شمارش

1 فلفل (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان