[اسم]

caps

(capital letters)
قابل شمارش

1 حروف بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان