[اسم]

captaincy

/kˈæptɪnsi/
قابل شمارش

1 کاپیتانی کاپیتان بودن

2 ناخدایی کاپیتان کشتی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان