[اسم]

capybara

/ˌkæpəˈberə/
قابل شمارش

1 برگچه‌خوار کاپی‌بارا

  • 1.The skull of a capybara is very much like that of a guinea pig.
    1. جمجمه برگچه‌خوار خیلی شبیه به جمجمه خوکچه هندی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان