[اسم]

Capuchin

/kˈæpətʃˌɪn/
غیرقابل شمارش

1 کاپوسن کاپوچین

توضیحاتی در مورد واژه capuchin
واژه capuchin نام فرقه‌ای از راهبان کاتولیک است که معمولا چهره رنگ‌پریده‌ای دارند و کلاه سیاهی بر سر می‌گذارند.

2 میمون کپوچین (capuchin)

مترادف و متضاد capuchin monkey

3 شنل کلاه‌دار زنانه (capuchin)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان