[اسم]

chaise

/ʃˈeɪz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کالسکه یک یا دونفره (دوچرخ یا چهارچرخ)

2 مبل شزلون

مترادف و متضاد chaise longue
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان