[اسم]

chaise longue

/ʃˈeɪz lˈɑːŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مبل شزلون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان