[اسم]

chalk

/tʃɔːk/
قابل شمارش

1 گچ

معادل ها در دیکشنری فارسی: گچ تحریر
a box of colored chalks
یک جعبه گچ‌های رنگی
a piece of chalk
یک قطعه گچ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان