[اسم]

chalice

/ˈtʃælɪs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جام (ظرف نوشیدن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان