[اسم]

chalkboard

/ʧɑkˌbɔrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تخته سیاه (مدرسه)

مترادف و متضاد blackboard
  • 1.He wrote something on the chalkboard.
    1. او روی تخته سیاه چیزی نوشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان