[اسم]

challenger

/ˈʧælənʤər/
قابل شمارش

1 رقیب چالشگر

  • 1.the senator’s challenger in the election
    1. رقیب سناتور در این انتخابات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان