[صفت]

chalky

قابل مقایسه

1 به رنگ گچ گچی، گچ مانند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان