[صفت]

combined

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجموع در هم آمیخته، ترکیبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان