[عبارت]

come alive

/kʌm əˈlaɪv/

1 هیجان‌انگیز شدن جذاب شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان