[فعل]

to come along

/kʌm əˈlɔŋ/
فعل ناگذر
[گذشته: came along] [گذشته: came along] [گذشته کامل: come along]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رسیدن آمدن

مترادف و متضاد arrive
  • 1.A taxi never comes along when you need one.
    1. وقتی که به تاکسی نیاز داری، هرگز نمی‌آید.
  • 2.I'm glad you came along.
    2. خوشحالم که آمدی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان