[اسم]

communiqué

/kəmjˌuːnɪkˈeɪ/
قابل شمارش

1 اطلاعیه اعلامیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابلاغیه اطلاعیه اعلامیه بیانیه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان