[صفت]

conquered

قابل مقایسه

1 فتح‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان