[صفت]

consanguineous

قابل مقایسه

1 هم‌تبار خویشاوند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان