[اسم]

conscientious objector

قابل شمارش

1 مخالف با سربازی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان