[اسم]

conscription

/kənˈskrɪpʃn/
غیرقابل شمارش

1 خدمت سربازی سربازی اجباری

مترادف و متضاد call-up the draft
  • 1.When was conscription introduced in Britain?
    1. چه زمانی خدمت سربازی در بریتانیا معرفی شد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان