[صفت]

consecutive

/kənˈsɛkjətɪv/
غیرقابل مقایسه

1 متوالی پی در پی، پیاپی

  • 1.This is the team’s fourth consecutive win.
    1 . این چهارمین برد متوالی این تیم است.
  • 2.three consecutive days
    2 . سه روز متوالی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان