[اسم]

conqueror

قابل شمارش

1 فاتح کشورگشا

معادل ها در دیکشنری فارسی: غالب فاتح
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان