[اسم]

conservancy

/kənˈsɜːrvənsi/
غیرقابل شمارش

1 حراست حفظ، حفاظت

formal
مترادف و متضاد conservation
  • 1.nature conservancy
    1 . حفاظت از طبیعت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان