[اسم]

convenience store

/kənˈvinjəns stɔr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خواروبار فروشی سوپرمارکت کوچک

  • 1.I bought a cigarette from convenience store.
    1. من یک سیگار از خواروبار فروشی خریدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان