[اسم]

convent

/ˈkɑnvənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 صومعه

مترادف و متضاد abbey priory religious house
  • 1.Nuns live in a convent.
    1. راهبه‌ها در صومعه زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان