[اسم]

conventional medicine

/kənˈvɛnʃənəl ˈmɛdəsən/
غیرقابل شمارش

1 پزشکی متداول

مترادف و متضاد western medicine
  • 1.Much of conventional medicine has its roots in traditional medicine.
    1. بیشتر پزشکی متداول ریشه در پزشکی سنتی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان