[اسم]

conventional weapon

قابل شمارش

1 جنگ‌افزار متعارف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان