[اسم]

convenience food

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غذای آماده غذای منجمد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان