[اسم]

convalescent

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فردی که دوره نقاهت را می‌گذراند بیمار تازه بهبود یافته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان