[اسم]

county

/ˈkɑʊn.t̬i/
قابل شمارش

1 بخش شهرستان

  • 1.county boundaries
    1 . مرزهای شهرستان
  • 2.Texas is divided into 254 counties
    2 . تگزاس به 254 بخش تقسیم شده است.
  • 3.the southern counties
    3 . بخش های جنوبی
توضیحاتی در رابطه با county
واژه county یک اسم است و به مناطقی از ایالات متحده، بریتانیا و ایرلند گفته می شود که سیستم حکومتی و دولت محلی ویژه خود را دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان