[اسم]

dead-end job

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شغلی بدون آینده شغل بدون جای پیشرفت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان