[عبارت]

dead serious

/dɛd ˈsɪriəs/

1 به شدت جدی بودن جدی گفتن

informal
  • 1.I'm not kidding. I'm dead serious!
    1. شوخی نمی‌کنم. به شدت جدی می‌گویم!
توضیحاتی در رابطه با dead serious
عبارت dead serious به معنای به شدت جدی بودن یا گفتن است. صفت dead در این عبارت بیانگر شدت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان