[فعل]

to dead-end

فعل گذرا و ناگذر

1 به ‌مسیر بن‌بست رسیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان