[اسم]

dead heat

/dɛd hit/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسابقه با دو برنده مسابقه با نتیجه تساوی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان