[اسم]

dead end

/dɛd ɛnd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بن‌بست (کوچه و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بن‌بست کوچه بن‌بست
  • 1.Not that way! It's a dead end!
    1. نه از آن طرف! آن (راه) بن‌بست است! [از آن طرف نرو! بن بسته!]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان