[اسم]

declaration

/ˌdekləˈreɪʃn/
قابل شمارش

1 اعلامیه بیانیه، اظهاریه

  • 1.the Declaration of Independence
    1. اعلامیه ی استقلال (ایالات متحده)
  • 2.the declaration of war
    2. اعلامیه ی جنگ
  • 3.to issue a declaration
    3. بیانیه صادر کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان