[اسم]

departures

/dɪˈpɑrʧərz/
غیرقابل شمارش

1 پروازهای خروجی (از یک فرودگاه)

مترادف و متضاد arrivals
  • 1.departures from Bristol Airport
    1. پروازهای خروجی از فرودگاه "بریستول"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان